Private

HAVEBESØG

  • Inspiration, rådgivning og gode råd på stedet til den allerede anlagte have.
  • Havebesøget kan fx omhandle beskæring, planteforslag og feedback på kundens konkrete haveideer og tanker.

​​Pris fra 3.200,- inkl. moms eks. kørsel efter statens takster alt efter opgavens kompleksitet og havens størrelse.

HAVEPLAN - ENKEL

En haveskitse er et praktisk redskab, når man vil i gang med at omlægge sin have eller man skal lave en helt ny. Ved en havevandring gennemgås muligheder og ønsker.

Besøget munder ud i en haveplan. Den kan indeholde placering af terrasse, stier og type af belægning. Bedene formgives, og placeringen af drivhus, træer og andre elementer i haven angives. Skitsen får haven til at hænge sammen i form og indhold og tager stilling til det overordnede plantevalg.

  • Skriftlig beskrivelse af havens hovedidé
  • Plantegning udarbejdet på baggrund af din opmåling, der viser mit forslag til havens udformning og indretning
  • Ideer til beplantning, belægning og inventar


​Pris fra 7.700,- inkl. moms eks. kørsel efter statens takster alt efter opgavens kompleksitet og havens størrelse.

HAVEPLAN - DETALJERET
​En haveplan er mere detaljeret en skitsen er med til at sikre – ligesom en madopskrift – et godt resultat med indretningen af haven. Med en haveplan i hånden har du et godt grundlag for indhentning af pris hos en anlægsgartner ligesom du selv kan arbejde ud fra planen. Ved at få udarbejdet en haveplan mimimeres risikoen for fejldisponeringer og uheldige indkøb.

Du får udarbejdet en farvelagt haveplan med detaljeret planteliste og belægningsløsninger. Alle planter i planen er placeret og beskrevet med både antal og deres latinske og danske navne. En belægningsplan med angivelse af flisetype og -mønstre kan indgå. Der udarbejdes løsninger på eventuelle niveauforskelle med trapper, skråninger eller støttemure, og materialerne beskrives.

Pris 11.500,- 20.000,- inkl. moms og kørsel. Der gives en fast pris, som afhænger af det vurderede timeforbrug. Opgaven er mere tidskrævende, hvis haven er meget stor, har komplicerede terrænforhold eller ønsker til indretningen af havens elementer er meget omfattende.

  • Skriftlig beskrivelse af havens hovedidé
  • Plantegning udarbejdet på baggrund af din opmåling, der viser mit forslag til havens udformning og indretning
  • Placering af havens funktioner og elementer
  • Forslag til belægninger og bede
  • Planteliste med beskrivelse af planter, antal og planteafstande​

3D TEGNING

​Til haveplanerne kan tilkøbes 3D-tegninger, der viser havens forskellige rum. En 3D tegning koster 3000,- inkl. moms og viser haven fra 3-6 forskellige vinkler.

Lyngsted Landskab yder 10 % rabat på ovennævnte priser til medlemmer af Haveselskabet. Ved Haveplan omfatter rabatten dog ikke kørsel, som vil blive afregnet efter Statens takster.

ADRESSEINFORMATION

Lyngsted Landskab, CVR: 21972932​

Valsømaglevej 131, 4174 Jystrup Midtsj

 Mobil: 28 70 72 21

E-mail: henriette@lyngsted-landskab.dk

Læs persondatapolitik her

FØLG OS PÅ FACEBOOK

FØLG OS PÅ INSTAGRAM